Program rokovania

Základné údaje
130
schôdze vlády Slovenskej republiky
28.11.2018
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-39620/2018
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-39373/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-40336/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-37169/2018
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Schválený
UV-36757/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas s pripomienkami
UV-36762/2018
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-36756/2018
ministerka vnútra
Súhlas s pripomienkou
UV-36761/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Súhlas s pripomienkami
UV-36765/2018
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Súhlas
UV-36758/2018
podpredseda vlády a minister financií
Súhlas
UV-39843/2018
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-39797/2018
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-40024/2018
minister spravodlivosti
Schválený
UV-39966/2018
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-40124/2018
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-40338/2018
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-40337/2018
minister hospodárstva
Schválený
UV-40551/2018
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-40553/2018
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
Informatívne materiály
UV-39479/2018
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-39980/2018
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 10.12.2018 doc 108,00 kB

História:
23.11.2018 10:18
29.11.2018 12:43