Program rokovania

Základné údaje
161
schôdze vlády Slovenskej republiky
19.06.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-15421/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-15419/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-15084/2019
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15545/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu
Schválený
UV-15528/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-15529/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-15527/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-15697/2019
ministerka vnútra
Schválený
UV-12948/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Súhlas s pripomienkami
UV-13470/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Súhlas s pripomienkami
UV-12949/2019
ministerka zdravotníctva
Súhlas s pripomienkami
UV-15684/2019
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-15688/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-15720/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-15722/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-15890/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený s pripomienkou
UV-15893/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený s pripomienkami
UV-15807/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-15958/2019
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-15959/2019
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-15297/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-15443/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-15373/2019
predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-15374/2019
predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-15372/2019
predseda predstavenstva a člen predstavenstva DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-15653/2019
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 26.06.2019 pdf 158,13 kB

História:
17.06.2019 10:35
19.06.2019 13:49