Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
257/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov (tlač 884) 146 15.03.2001
256/2001 k návrhu na zníženie minimálneho limitu obilia štátnych hmotných rezerv pre potreby zásobovania domáceho trhu potravinárskym obilím zo zásob štátnych hmotných rezerv 146 15.03.2001
255/2001 k úprave celkových početných stavov Vojenského obranného spravodajstva - PRÍSNE TAJNÉ 146 15.03.2001
254/2001 k návrhu na zrušenie bodu C.2 písmeno b) uznesenia vlády SR č. 622 zo16. 8. 2000 146 15.03.2001
253/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, že stavby „Výroba autoexteriérových súčastí automobilov a ich kompletácia „Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno, „Výroba a montáž palivových systémov automobilov“ Plastic Omnium Fuel Systems, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno sú významné investície a stavba „Plastic Omnium Lozorno – napojenie na cestu a diaľnicu“ je súvisiacou a doplnkovou stavbou, ktorých uskutočnenie je vo verejnom záujme 146 15.03.2001
252/2001 k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci obyvateľom Ukrajiny vládou Slovenskej republiky 146 15.03.2001
251/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 146 15.03.2001
250/2001 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 146 15.03.2001
249/2001 k návrhu na zvýšenie čerpania úveru s garanciou vlády v zmysle uznesenia vlády SR č. 468 zo 7. júla 1998 146 15.03.2001
248/2001 k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2001 146 15.03.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 25