Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1109/2001 k návrhu personálneho a finančného zabezpečenia správy Agentúry na podporu vedy a techniky v roku 2001 188 21.11.2001
1108/2001 k návrhu na zníženie výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR určených na bežné transfery podnikateľským subjektom poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu a súčasne zvýšenie výdavkov kapitoly Ministerstva školstva SR 188 21.11.2001
1107/2001 k správe o dostavbe a prestavbe Závodného ústavu národného zdravia Trnava na Pavilón chirurgických disciplín 188 21.11.2001
1106/2001 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 1030 z 31. 10. 2001 188 21.11.2001
1105/2001 k návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska 188 21.11.2001
1104/2001 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2001 188 21.11.2001
1103/2001 k návrhu opatrení na zabezpečenie vykonávania Cartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite 188 21.11.2001
1102/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o včasnom oznamovaní jadrových havárií a výmene informácií o jadrových zariadeniach 188 21.11.2001
1101/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení privatizačného projektu Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava a ruší rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení dodatku k privatizačnému projektu 188 21.11.2001
1100/2001 k aktualizácii koncepčného zamerania technickej politiky priemyselných odvetví do roku 2003, s výhľadom do roku 2005 188 21.11.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18