Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
633/2004 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 91 23.06.2004
632/2004 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 91 23.06.2004
631/2004 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 91 23.06.2004
630/2004 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 91 23.06.2004
629/2004 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 91 23.06.2004
628/2004 k návrhu opatrení za zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1024 z 18. júna 2004, prijatého na 28. schôdzi Národnej rady SR 91 23.06.2004
627/2004 k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky, vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom, na Ukrajine 21. a 22. júna 2004 91 23.06.2004
626/2004 k návrhu privatizácie Slovenských elektrární, a. s. – problematika reštrukturalizácie Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 91 23.06.2004
625/2004 k návrhu na privatizáciu Slovenských elektrární, a. s. – problematika vyčlenenia vodnej elektrárne Gabčíkovo z vlastníctva Slovenských elektrární, a. s. Bratislava 91 23.06.2004
624/2004 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku SLOVTHERMAE, Slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š. p. so sídlom v Bratislave – časť SLOVTHERMAE, Radlinského 13, Bratislava (podiel 8/80 nehnuteľností) 91 23.06.2004
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 34