Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
356/2001 k návrhu na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Maďarskej republiky 23. 4. 2001 152 19.04.2001
355/2001 k návrhu na uzavretie zmeny Protokolu 1 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou a zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou 152 19.04.2001
354/2001 k návrhu koncepcie spracovania Predvstupovej procedúry fiskálneho dohľadu 152 19.04.2001
353/2001 k návrhu na vyslanie jednotky Armády Slovenskej republiky do mierovej misie Organizácie Spojených národov UNFICYP na Cypre 152 19.04.2001
352/2001 k správe o priebehu a výsledkoch 5. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí 152 19.04.2001
351/2001 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Lotyšskej republiky Andrisom Berzinšom v Slovenskej republike 13. a 14. mája 2001 152 19.04.2001
350/2001 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Fínskej republiky Paavom Lipponenom v Slovenskej republike 3. a 4. mája 2001 152 19.04.2001
349/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave 152 19.04.2001
348/2001 k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike 152 19.04.2001
347/2001 k návrhu na prijatie Štvrtého dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde 152 19.04.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19