Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
788/2001 k návrhu na zmenu akcionárov akciovej spoločnosti SARIO a zrušenie úloh z uznesenia vlády SR č. 301 z 10. mája 2000 170 22.08.2001
787/2001 k návrhu na odvolanie riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc PhDr. Miroslava Hladíka 170 22.08.2001
786/2001 k návrhu na odvolanie JUDr. Bohuslava Beňu z funkcie prednostu Okresného úradu vo Veľkom Krtíši 170 22.08.2001
785/2001 k návrhu na vytvorenie zmiešanej vládnej komisie na zistenie možnosti odškodnenia židovských obetí holocaustu v SR 170 22.08.2001
784/2001 k návrhu na uzatvorenie Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Organizáciou NATO pre technické zabezpečenie a zásobovanie o spolupráci v oblasti logistického zabezpečenia 170 22.08.2001
783/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na vstup alebo pobyt na území druhého štátu 170 22.08.2001
782/2001 k návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2002 - 2004 170 22.08.2001
781/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2001 170 22.08.2001
780/2001 Návrh na zmenu uznesení vlády SR č. 376 z 26.5 . 1998, č. 1089 z 8. 12. 1999 a úlohy 18 z 58. rokovania vlády SR 29. 9.1999 170 22.08.2001
779/2001 k návrhu na odvolanie a na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj automobilovej výroby na Slovensku 170 22.08.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 31