Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
929/2001 k návrhu na povolanie vojakov Armády Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky - TAJNÉ ! 177 26.09.2001
928/2001 k pripojeniu sa Slovenskej republiky k záverom a Akčnému plánu boja proti terorizmu z mimoriadnej Európskej rady v Bruseli 21. 9. 2001 177 26.09.2001
927/2001 k návrhu na predĺženie termínu časového použitia a vyúčtovania na časť finančných prostriedkov poukázaných Úradu vlády SR na ukončenie vysporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou v zmysle uznesenia vlády SR č. 1053/2000 bod C.2 na akciu výstavba chrámu a farskej budovy v obci Vyšný Mirošov 177 26.09.2001
926/2001 k návrhu spôsobu finančného a personálneho zabezpečenia realizácie projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu a siete GOVNET 177 26.09.2001
925/2001 k návrhu na rozšírenie Ústrednej povodňovej komisie 177 26.09.2001
924/2001 k návrhu na udelenie hlavnej ceny XXVIII. Medzinárodného festivalu odborných filmov, TV a videoprogramov EKOTOPfilm 2001 177 26.09.2001
923/2001 k návrhu Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2002 (RNP PRENAME 2002) 177 26.09.2001
922/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001 177 26.09.2001
921/2001 k návrhu na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie pod vedením predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu do Rakúskej republiky 28. 9. 2001 177 26.09.2001
920/2001 k návrhu účasti SR na 7. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Marakéši, 29. 10. až 9. 11. 2001 177 26.09.2001
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 41