Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
714/2001 k návrhu na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže 168 18.07.2001
713/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie do funkcie národného koordinátora zahraničnej pomoci 168 18.07.2001
712/2001 k návrhu na vymenovanie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu 168 18.07.2001
711/2001 k zhodnoteniu a úlohám vyplývajúcim z rokovaní SR o vstupe do EÚ v I. polroku 2001 a správe o priebehu a výsledkoch 7. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (27. jún 2001) 168 18.07.2001
710/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 168 18.07.2001
709/2001 k návrhu na transformáciu Výskumného ústavu dopravného so sídlom v Žiline 168 18.07.2001
708/2001 k návrhu na vyňatie majetku štátu z majetku Slovenskej autobusovej dopravy, štátny podnik Prievidza, pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike 168 18.07.2001
707/2001 k návrhu na zloženie delegácie Slovenskej republiky na zasadnutí IV. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie v dňoch 9. – 13. novembra 2001 v Katare 168 18.07.2001
706/2001 k správe o príprave IV. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie, ktorá sa uskutoční 9. – 13. 11. 2001 v Dohe, Katar 168 18.07.2001
705/2001 k návrhu účasti delegácie SR na Svetovej konferencii proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii (JAR, 31. augusta až 7. septembra 2001) 168 18.07.2001
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 46