Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
983/2001 k informácii o zmene textu Vojenskej stratégie SR na základe rokovania Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a o potrebe nadväzujúcich úprav Obrannej stratégie SR 181 10.10.2001
982/2001 k návrhu na vymenovanie nových členov Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami 181 10.10.2001
981/2001 k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2002 181 10.10.2001
980/2001 k návrhu doplnku č. 2 na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2002 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 181 10.10.2001
979/2001 k návrhu odpovede vlády SR na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej 9. až 18. októbra 2000 181 10.10.2001
978/2001 k návrhu Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 181 10.10.2001
977/2001 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o hospodárskej mobilizácii 181 10.10.2001
976/2001 k návrhu dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001 181 10.10.2001
975/2001 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu za členov Predstavenstva Národného úradu práce 181 10.10.2001
974/2001 k návrhu na vymenovanie predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu 181 10.10.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 29