Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1088/2004 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 108 10.11.2004
1087/2004 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 108 10.11.2004
1086/2004 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 108 10.11.2004
1085/2004 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 108 10.11.2004
1084/2004 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1330/2004 prijatého na 32. schôdzi Národnej rady SR 108 10.11.2004
1083/2004 k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ 108 10.11.2004
1082/2004 k analýze hospodárenia štátnych podnikov lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR 108 10.11.2004
1081/2004 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108 10.11.2004
1080/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108 10.11.2004
1079/2004 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108 10.11.2004
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 46