Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1133/2001 Návrh na zriadenie odboru "Centrálny kontaktný útvar pre Slovenkú republiku" 190 28.11.2001
1132/2001 k plneniu uznesenia vlády SR č. 502/2001 190 28.11.2001
1131/2001 k návrhu účasti a smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na 9. zasadnutí Generálnej konferencie UNIDO vo Viedni 3. až 7. decembra 2001 190 28.11.2001
1130/2001 k návrhu zmien a doplnení legislatívnych pravidiel vlády SR 190 28.11.2001
1129/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 190 28.11.2001
1128/2001 k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom vo Fínskej republike 19. a 20. 12. 2001 190 28.11.2001
1127/2001 k návrhu na účasť oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na stretnutí predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny a krajín Beneluxu v Luxemburgu, 5. decembra 2001 190 28.11.2001
1126/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 190 28.11.2001
1125/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických o obchode a ekonomickej spolupráci 190 28.11.2001
1124/2001 k návrhu na transformáciu Štátneho fondu telesnej kultúry do kapitoly Ministerstva školstva SR 190 28.11.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 23