Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
952/2001 k návrhu na vyčlenenie vojakov Železničného vojska pre zabezpečenie zvýšenej ochrany letiska M. R. Štefánika Bratislava a letiska Košice 179 03.10.2001
951/2001 k analýze vývoja zadlženosti krajských úradov v roku 2001 a návrhu na riešenie 179 03.10.2001
950/2001 k návrhu na zmenu použitia výdavkov štátneho rozpočtu určených na bežné transfery podnikateľským subjektom poľnohospodársko - potravinárskeho komplexu 179 03.10.2001
949/2001 k návrhu na zmenu právnej formy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu 179 03.10.2001
948/2001 k návrhu účasti delegácie SR na 31. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO Paríž, 15. 10. až 3. 11. 2001 179 03.10.2001
947/2001 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001 179 03.10.2001
946/2001 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1012 zo 6. decembra 2000 a rozhodnutia vlády SR č. 1012/2000 o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava - časť Obvodné zdravotné stredisko Mozartova ul. č. 3, Trnava 179 03.10.2001
945/2001 k návrhu Národnej správy SR spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti 179 03.10.2001
944/2001 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vedecko-technickej spolupráci 179 03.10.2001
943/2001 k analýze súčasného stavu starostlivosti o vojnové hroby v SR 179 03.10.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 23