Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
468/2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery pre Železnice SR poskytnuté bankami Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Poštová banka, a.s. a Poľnobanka, a.s. podľa predloženej dokumentácie pre zabezpečenie financovania reštrukturalizácie úverového portfólia, prioritných investičných projektov v roku 2001 a financovania pilotných projektov súvisiacich s reštrukturalizáciou a transformáciou Železníc SR 159 23.05.2001
467/2001 k návrhu na účasť predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na stretnutí predsedov vlád krajín V-4 v Krakove v dňoch 31. mája a 1. júna 2001 159 23.05.2001
466/2001 k návrhu na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Českej republiky 28. a 29. mája 2001 159 23.05.2001
465/2001 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 159 23.05.2001
464/2001 k spoločnej informácii ministra vnútra, ministra zahraničných vecí, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a podpredsedu vlády P. Csákyho o opatreniach na obmedzenie odchodu Rómov do zahraničia na základe zistení, ktoré predložil riaditeľ Slovenskej informačnej služby Osobitnému kontrolnému výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby 159 23.05.2001
463/2001 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 2001 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity - II. časť 159 23.05.2001
462/2001 k dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001 159 23.05.2001
461/2001 k návrhu na vymenovanie nového člena Rady vlády SR pre informatiku 159 23.05.2001
460/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii 159 23.05.2001
459/2001 k návrhu kandidatúry Slovenskej republiky do funkcie riaditeľa projektu TEM 159 23.05.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 30