Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1169/2004 k návrhu na odvolanie a vymenovanie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky 111 01.12.2004
1168/2004 k návrhu štatútu Výboru vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier 111 01.12.2004
1167/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov, podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, formou výmeny nót 111 01.12.2004
1166/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach, podpísanej 28. marca 2000 v Prahe, formou výmeny nót 111 01.12.2004
1165/2004 k návrhu na určenie odmeny generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR za II. polrok 2004 111 01.12.2004
1164/2004 k návrhu na určenie odmeny podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedovi Poštového regulačného úradu a splnomocnencom vlády SR za II. polrok 2004 111 01.12.2004
1163/2004 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 202 zo 6. marca 2002 (úprava príspevku Slovenskej republiky na rekonštrukciu sídla Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a výhľad platieb členského príspevku SR do OECD v rokoch 2005 - 2010) 111 01.12.2004
1162/2004 k návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky 111 01.12.2004
1161/2004 k návrhu všeobecného modelu riešenia presunu akcionárskych práv 111 01.12.2004
1160/2004 k návrhu Poštovej politiky do roku 2008 111 01.12.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 29