Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
124/2002 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 200 06.02.2002
123/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1318) 200 06.02.2002
122/2002 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 200 06.02.2002
121/2002 k návrhu zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 200 06.02.2002
120/2002 k stavu pripravenosti Slovenskej republiky na podpísanie Protokolu k Európskej dohode o pridružení, o európskom posudzovaní zhody a akceptácii priemyselných výrobkov (PECA), vrátane CEN, CENELEC a EOTC 200 06.02.2002
119/2002 k návrhu na vymenovanie predsedu, podpredsedu, členov Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami 200 06.02.2002
118/2002 k doplnku k návrhu na ratifikáciu Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (Rím 17. júl 1998) 200 06.02.2002
117/2002 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o podmienkach uvádzania biocídnych výrobkov na trh 200 06.02.2002
116/2002 k návrhu zákona o zrušení Úradu pre štátnu pomoc a o zmene a doplnení niektorých zákonov 200 06.02.2002
115/2002 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 200 06.02.2002
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 26