Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1023/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 951 z 3. októbra 2001 k analýze vývoja zadlženosti krajských úradov v roku 2001 a návrhu na riešenie 184 24.10.2001
1022/2001 k návrhu na poskytnutie humanitárnej pomoci utečencom z Afganistanu vládou SR 184 24.10.2001
1021/2001 k základnému systému biologickej ochrany obyvateľov SR 184 24.10.2001
1020/2001 k pripojeniu sa Slovenskej republiky k deklarácii „Vývoj situácie po útokoch z 11. septembra a v boji proti terorizmu“ z neformálnej Európskej rady v Gente dňa 19. 10. 2001 184 24.10.2001
1019/2001 k návrhu zmeny negociačného mandátu pre postup rokovaní s EÚ v kapitolách Životné prostredie a Poľnohospodárstvo 184 24.10.2001
1018/2001 k dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001 184 24.10.2001
1017/2001 k návrhu na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže 184 24.10.2001
1016/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v bankových radách Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu 184 24.10.2001
1015/2001 k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 31. Konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO a Svetovom potravinovom summite päť rokov neskôr 184 24.10.2001
1014/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín 184 24.10.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 25