Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1091/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva 187 15.11.2001
1090/2001 k dodatku k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o sociálnom zabezpečení 187 15.11.2001
1089/2001 k dodatku k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení 187 15.11.2001
1088/2001 k dodatku k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia 187 15.11.2001
1087/2001 k návrhu na zabezpečenie plnenia opatrení stanovených v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 (2001) k boju proti terorizmu 187 15.11.2001
1086/2001 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Milošom Zemanom v Slovenskej republike 19. a 20. novembra 2001 187 15.11.2001
1085/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť so sídlom v Trenčíne 187 15.11.2001
1084/2001 k návrhu na zvýšenie maximálnych cenových nákladov nájomných bytov a limitov dotácií pre Programy poskytovania dotácií na výstavbu nájomných bytov, poskytovania dotácií na výstavbu technickej vybavenosti a poskytovania dotácií na odstraňovanie systémových porúch bytových domov 187 15.11.2001
1083/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 187 15.11.2001
1082/2001 k návrhu Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia Bohuníc na Slovensku 187 15.11.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14