Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
39/2002 k návrhu koncepcie reformy systému obrany štátu - Dôverné 195 10.01.2002
38/2002 k návrhu na vyplatenie mimoriadnych odmien zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií 195 10.01.2002
37/2002 k návrhu na riešenie vyrovnaného hospodárenia Slovenského rozhlasu v roku 2001 195 10.01.2002
36/2002 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 195 10.01.2002
35/2002 k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti výpravy Slovenskej republiky na XIX. zimných olympijských hrách a VIII. zimných paralympijských hrách v Salt Lake City 195 10.01.2002
34/2002 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2002 195 10.01.2002
33/2002 k správe o stave a priebehu rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou v kapitole Slobodný pohyb osôb 195 10.01.2002
32/2002 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v zneni neskoršich predpisov 195 10.01.2002
31/2002 k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v III. štvrťroku 2001, so zameraním na kontrolu použitia a zúčtovania finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády SR 195 10.01.2002
30/2002 k správe o priebehu a výsledkoch 5. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni ministrov zahraničných vecí (Brusel, 11. december 2001), zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a návrh ďalších krokov - NEZVEREJŇOVAŤ ! 195 10.01.2002
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 39