Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
542/2004 k správe vlády Slovenskej republiky o plnení uznesení Národnej rady SR v tomto volebnom období 88 02.06.2004
541/2004 k správe o pripravovaných projektoch na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí 88 02.06.2004
540/2004 k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl 88 02.06.2004
539/2004 k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 88 02.06.2004
538/2004 k správe o priebehu nábehu klientov do systému Štátnej pokladnice a návrh ďalšieho postupu zapájania klientov 88 02.06.2004
537/2004 k návrhu na zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe v rozpočtovej kapitole Ministerstva financií SR na rok 2004 od 1. mája 2004 88 02.06.2004
536/2004 k správe o stave vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky v zahraničí za rok 2003 88 02.06.2004
535/2004 k správe o krokoch zabezpečujúcich vyššiu mieru ochrany územia a občanov Slovenskej republiky v súvislosti so situáciou v Iraku a udalosťami v Madride 88 02.06.2004
534/2004 k správe o plnení Národného programu ochrany starších ľudí a správe o plnení Národného programu podpory zdravia 88 02.06.2004
533/2004 k správe o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch do konca volebného obdobia 88 02.06.2004
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 36