Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
998/2001 k návrhom na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky a návrhom na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 183 17.10.2001
997/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001 183 17.10.2001
996/2001 k návrhu zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001 183 17.10.2001
995/2001 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001 183 17.10.2001
994/2001 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce - Rajka 183 17.10.2001
993/2001 k návrhu na zrušenie a zmenu rozhodnutí o privatizácii podniku ISTROCHEM, štátny podnik Bratislava 183 17.10.2001
992/2001 k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Vodohospodársku výstavbu, štátny podnik so sídlom v Bratislave 183 17.10.2001
991/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii podniku Paneláreň Košice, štátny podnik so sídlom v Košiciach 183 17.10.2001
990/2001 k správe o systémových opatreniach vlády SR na ochranu územia Slovenskej republiky pred povodňami 183 17.10.2001
989/2001 k správe o povodniach na vodných tokoch v SR v roku 2001 do konca júla s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd 183 17.10.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14