Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
618/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Spojených štátoch mexických, Belize, Guatemalskej republike, Kolumbijskej republike, Kostarickej republike, Nikaragujskej republike, Panamskej republike, Salvádorskej republike a Venezuelskej bolívarovskej republike so sídlom v Mexiku 165 27.06.2001
617/2001 k návrhu na vyslovenie súhlasu s Protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ukončení platnosti medzivládneho Protokolu zo dňa 4. augusta 1998 a o urovnaní problémov jeho čiastočného plnenia ruskou stranou 165 27.06.2001
616/2001 k návrhu nariadenia vlády SR o poskytovaní zahraničného príspevku v cudzej mene zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách 165 27.06.2001
615/2001 k návrhu na prehodnotenie dočasnej colnej kvóty na dovoz kukurice v roku 2001 a návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov 165 27.06.2001
614/2001 k návrhu na uzavretie Dohody zakladajúcej Medzinárodnú organizáciu pre vinič a víno 165 27.06.2001
613/2001 k informácii a odporúčaniu Legislatívnej rady vlády SR, ktoré prijala v súvislosti s prerokúvaním návrhu zákona o štátnej štatistike 165 27.06.2001
612/2001 k návrhu účasti SR na pokračovaní 6. konferencie strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne, 16. - 27. 7. 2001 165 27.06.2001
611/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania in memoriam „Rad Bieleho dvojkríža III. triedy“ pre Antona Hrubého z Argentíny 165 27.06.2001
610/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 165 27.06.2001
609/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 165 27.06.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 33