Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1140/2004 k návrhu na odvolanie Ing. arch. Ivety Hatalovej z funkcie prednostky Obvodného úradu v Ružomberku a na vymenovanie Mgr. Jarmily Kanderovej do tejto funkcie 110 24.11.2004
1139/2004 k rekapitulácii procesu oddlžovania v rezorte zdravotníctva 110 24.11.2004
1138/2004 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 110 24.11.2004
1137/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 110 24.11.2004
1136/2004 k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Truthheim Invest LLC za účelom dostavby a následnej prevádzky Novostavby Slovenského národného divadla 110 24.11.2004
1135/2004 k monitoringu vývoja stanovísk SR k návrhom právnych aktov Európskej únie 110 24.11.2004
1134/2004 k návrhu na zrušenie neaktuálnych a duplicitných netermínovaných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených predsedníčkeÚradu priemyselného vlastníctva SR 110 24.11.2004
1133/2004 k návrhu na zvolenie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 110 24.11.2004
1132/2004 k návrhu na vymenovanie členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 110 24.11.2004
1131/2004 k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 110 24.11.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 29