Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1197/2004 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia 112 08.12.2004
1196/2004 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy 112 08.12.2004
1195/2004 k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1003 z 27. októbra 2004 k správe o realizácii výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky a návrhu na vytvorenie organizácie 112 08.12.2004
1194/2004 k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských úradov životného prostredia za plnenie úloh v roku 2004 112 08.12.2004
1193/2004 k návrhu na určenie platov a poskytnutie odmeny prednostom krajských stavebných úradov a návrhu na zmenu vo vymenovaní prednostov krajských stavebných úradov 112 08.12.2004
1192/2004 k správe o plnení úloh a súčasnom stave športu v SR a o pripravovaných opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky, regionálny a vrcholový šport a šport pre všetkých (dopracovanie) 112 08.12.2004
1191/2004 k hodnoteniu súčasného stavu riešenia kalamitnej situácie v lesných ekosystémoch SR a návrh opatrení na riešenie ďalšieho postupu odstraňovania následkov kalamity 112 08.12.2004
1190/2004 k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 16. a 17. decembra 2004 112 08.12.2004
1189/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi Českou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodnej brigády 112 08.12.2004
1188/2004 k návrhu zákona o vojnových hroboch 112 08.12.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28