Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1042/2004 k návrhu na udelenie Radu Bieleho dvojkríža III. triedy - VYHRADENÉ 107 03.11.2004
1041/2004 k návrhu na schválenie Rozhodnutia predstaviteľov vlád členských štátov, stretávajúcich sa v rámci Rady, vo veci privilégií a imunít udelených pre Európsku obrannú agentúru a jej pracovníkov 107 03.11.2004
1040/2004 k návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov 107 03.11.2004
1039/2004 k návrhu správy o výsledku rokovania s preferovaným strategickým investorom o konečnej podobe Transakčných dokumentov a o vývoji privatizácie u preferovaného strategického investora 107 03.11.2004
1038/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci 107 03.11.2004
1037/2004 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1278/2004 prijatého na 31. schôdzi Národnej rady SR 107 03.11.2004
1036/2004 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1228/2004 prijatého na 31. schôdzi Národnej rady SR 107 03.11.2004
1035/2004 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2004 107 03.11.2004
1034/2004 k návrhu na zrušenie úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 300 z 27. marca 2002 107 03.11.2004
1033/2004 k návrhu na zrušenie a zmenu termínu úloh z uznesení vlády SR za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 107 03.11.2004
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 20