Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
420/2001 k zvýšeniu a určeniu celkových početných stavov ... - DôVERNĚ 156 09.05.2001
419/2001 k správe o stave rokovaní o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ a návrh postupu vo vybraných negociačných kapitolách - TAJNÉ ! 156 09.05.2001
418/2001 Analýza ...... VYHRADENÉ 156 09.05.2001
417/2001 k návrhu zmien k Vyhláseniu o hospodárskej politike pre účely Staff monitored program 156 09.05.2001
416/2001 k návrhu na schválenie oficiálneho kandidáta Slovenskej republiky na post tretieho viceguvernéra Rozvojovej banky Rady Európy 156 09.05.2001
415/2001 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 1333/2001 a 1336/2001 156 09.05.2001
414/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001 156 09.05.2001
413/2001 k vyhodnoteniu 1-ročných stáží absolventov vysokých škôl na ústredných orgánoch štátnej správy v roku 2000 a organizačné zabezpečenie prijímania absolventov vysokých škôl v roku 2001 na 1-ročné stáže na ústredné orgány štátnej správy 156 09.05.2001
412/2001 k návrhu na zmenu gestora úlohy, zmeny termínov a formulácie úloh z uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 156 09.05.2001
411/2001 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z oblasti obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s krajinami SNŠ, vyplývajúcich z uznesení vlády SR, uložených ministrovi hospodárstva 156 09.05.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 26