Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
887/2001 k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR na XIV. Valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu v Soule, Kórea a Osake, Japonsko 23. 9. až 1. 10. 2001 176 19.09.2001
886/2001 k návrhu štatútu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a organizačnej štruktúry sekretariátu 176 19.09.2001
885/2001 ku koncepcii rozvoja a zabezpečenia finančných zdrojov pre roky 2002 - 2004 na obnovu letúnov a vrtuľníkov Ministerstva vnútra SR v súvislosti so zabezpečením potrieb vlády SR, Policajného zboru, Leteckej záchrannej služby SR a zásahov pri požiaroch, živelných pohromách, katastrofách a pri leteckom pátraní a záchrane 176 19.09.2001
884/2001 k návrhu zákona o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176 19.09.2001
883/2001 k návrhu dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2001 176 19.09.2001
882/2001 k návrhu novozačínaných úloh technického rozvoja v roku 2001 - TAJNÉ ! 176 19.09.2001
881/2001 k správe o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho v Ruskej federácii, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. augusta 2001 - TAJNÉ ! 176 19.09.2001
880/2001 k návrhu na vymenovanie nových členov Rady vlády SR pre informatiku 176 19.09.2001
879/2001 k návrhu na zmenu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o obnovení mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Štúrovo a Ostrihom a vybudovaní nadväzujúcich objektov, podpísanej v Štúrove a v Ostrihome 16. 9. 1999 176 19.09.2001
878/2001 k návrhu na uzavretie medzivládnej dohody s Ruskou federáciou o zjednodušení vydávania víz ruským a slovenským občanom 176 19.09.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 39