Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
61/2016 k Návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 198 17.02.2016
60/2016 k Návrhu na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice 198 17.02.2016
59/2016 k materiálu Odpoveď vlády Slovenskej republiky na rozhodnutie Výboru na odstránenie rasovej diskriminácie zo dňa 4. decembra 2015 vo veci sťažnosti č. 56/2014 proti Slovenskej republike 198 17.02.2016
58/2016 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2016 198 17.02.2016
57/2016 k Spresneniu zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v roku 2016 schváleného uznesením vlády SR č. 37 z 3. februára 2016 198 17.02.2016
56/2016 ktorým sa vymenúva člen Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk generálneho prokurátora Slovenskej republiky 198 17.02.2016
55/2016 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci 198 17.02.2016
54/2016 k Návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 514 zo 16. septembra 2015 198 17.02.2016
53/2016 k Návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v dňoch 18. - 19. februára 2016 v Bruseli 198 17.02.2016
52/2016 k materiálu Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v budúcnosti 198 17.02.2016
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14