Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
51/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 137 17.01.2001
50/2001 k návrhu na určenie odmeny predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie - NEZVEREJNENÉ 137 17.01.2001
49/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža ll. triedy mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi talianskej republiky v SR Egonovi Ratzenbergerovi - NEZVEREJNENÉ 137 17.01.2001
48/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001 137 17.01.2001
47/2001 k správe vlády SR o zásahu Zboru požiarnej ochrany SR a vzniknutých škodách pri likvidácii lesného požiaru v Slovenskom raji a materiálno-technické zabezpečenie útvarov Zboru požiarnej ochrany SR pri likvidácii požiarov 137 17.01.2001
46/2001 k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov v roku 2001 na účely reštrukturalizácie bánk 137 17.01.2001
45/2001 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001 137 17.01.2001
44/2001 k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v III. štvrťroku 2000 137 17.01.2001
43/2001 k návrhu na vyňatie majetku štátu z majetku Slovenskej autobusovej dopravy, štátny podnik Źilina, v katastrálnom území Turzovka, pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike 137 17.01.2001
42/2001 k programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2001 137 17.01.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28