Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1211/2002 k návrhu zásad vlády SR na zriaďovanie a činnosť osobitných (rozkladových) komisií 194 19.12.2001
1222/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1175 z 13. decembra 2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za dlhopisy emitované Slovenským elektrárňam a.s., ktoré budú využité v roku 2001 194 19.12.2001
1221/2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s. od Investičnej a rozvojovej banky a.s. 194 19.12.2001
1220/2001 k návrhu finančného zabezpečenia zmeny sídla Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene zo Zvolena do Banskej Štiavnice na rok 2001 a na zmenu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001 194 19.12.2001
1219/2001 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na výstavbu Základnej školy na Podjavorinskej ul. 1 na sídlisku Luník IX v Košiciach z prostriedkov získaných z privatizácie v roku 2001 194 19.12.2001
1218/2001 k návrhu na zrušenie funkcie Výkonného národného koordinátora zahraničnej pomoci 194 19.12.2001
1217/2001 k návrhu na použitie prostriedkov Fondu národného majetku SR vo vzťahu k výkonom vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave 194 19.12.2001
1216/2001 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Dánskeho kráľovstva vedenej predsedom vlády Andersom Foghom Rasmussenom v Slovenskej republike 9. až 11. januára 2002 194 19.12.2001
1215/2001 k návrhu na finančné uzavretie programov Všeobecnej technickej pomoci GTAF 1 a GTAF 2 z rokov 1991 až 1996 - NEZVEREJŇOVAŤ ! 194 19.12.2001
1214/2001 k návrhu na realizáciu projektu „Vráťme šport do škôl“ 194 19.12.2001
Stránka: 1 z 5 / Záznamy: 1 - 10 z 42