Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
394/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 316 z 11. apríla 2001 v bodoch B.1 a E.1 155 02.05.2001
393/2001 k informácii o prípade podozrenia zo zneužívania funkcie bývalého riaditeľa OZP ÚV SR 155 02.05.2001
392/2001 k návrhu transformácie Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR na Radu vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím 155 02.05.2001
391/2001 k návrhu účasti a smernice delegácie SR na III. Konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách 14. až 20. mája 2001 v Bruseli 155 02.05.2001
390/2001 k návrhu na úhradu príspevku SR do ročného príspevkového fondu Stredoeurópskej iniciatívy na rok 2002 155 02.05.2001
389/2001 k vstupu Slovenskej republiky do Európskej organizácie pre posudzovanie zhody - EOTC 155 02.05.2001
388/2001 k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Kábule 29. 4. 1987 155 02.05.2001
387/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o sociálnom zabezpečení 155 02.05.2001
386/2001 k návrhu na uzavretie Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach 155 02.05.2001
385/2001 k dodatočnému krytiu finančných zdrojov pre Študentský pôžičkový fond pre poskytovanie pôžičiek v školských rokoch 2000/2001, 2001/2002 a 2002 /2003 155 02.05.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 27