Materiály predložené na rokovanie

Názov materiálu Číslo Rezort Predkladateľ Zaevidované Poradný orgán
Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania KBR38968/2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 21.11.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky