Materiály predložené na rokovanie

Názov materiálu Číslo Rezort Predkladateľ Zaevidované Poradný orgán
Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2021 – 2025 KBR12740/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 29.06.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky