Materiály predložené na rokovanie

Názov materiálu Číslo Rezort Predkladateľ Zaevidované Poradný orgán
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete KBR123/2021 Úrad vlády Slovenskej republiky príslušný člen poradného orgánu vlády SR 23.11.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2021 – 2025 KBR12740/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 29.06.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky