Materiály predložené na rokovanie

Názov materiálu Číslo Rezort Predkladateľ Zaevidované Poradný orgán
Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky KBR19557/2021 Úrad vlády Slovenskej republiky tajomník Bezpečnostnej rady SR 16.09.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Návrh ZÁKON z ... 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov KBR18572/2021 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 06.09.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2021 – 2025 KBR12740/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 29.06.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky