Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
725 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
716 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2021 až 2023 132. 02.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
717 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 132. 02.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
720 Návrh Strategického zamerania činnosti Slovenskej informačnej služby 132. 02.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
718 Návrh Národný plán vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie 2021 132. 02.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
719 Informácia o výsledkoch auditu prevádzkovateľa základnej služby Ústredný portál verejnej správy a návrh opatrení 132. 02.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
713 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
715 N Á V R H Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
706 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
714 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 2 z 24 / Záznamy: 11 - 20 z 240