Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie
UV-1807/2001
07.03.2001
minister vnútra
MV SR
KM-1-109/Vl-2000
na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2000
Riadny
Zaradený
4
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Tézy vyhlášky 07.03.2001 rtf 10,51 kB
rtf Návrh komuniké 07.03.2001 rtf 3,72 kB
rtf Pripomienkové konanie 07.03.2001 rtf 16,08 kB
rtf Stanovisko 07.03.2001 rtf 18,58 kB
rtf Stanovisko 07.03.2001 rtf 24,25 kB
rtf Návrh uznesenia 07.03.2001 rtf 9,45 kB
rtf Predkladacia správa 07.03.2001 rtf 10,29 kB
rtf Tabuľka zhody 07.03.2001 rtf 201,66 kB
rtf Materiál (správa) 07.03.2001 rtf 449,62 kB
rtf Dôvodová správa 07.03.2001 rtf 206,98 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 235/2001 Uznesenie

História:
07.03.2001 00:00
07.03.2001 00:00