Program rokovania

Základné údaje
146
schôdze vlády Slovenskej republiky
15.03.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-1391/2001
minister vnútra
Neschválený
UV-473/2001
minister školstva
Odložený
UV-1725/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1807/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1854/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Schválený
UV-1850/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Schválený
UV-1571/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený s pripomienkami
UV-1705/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; primátor mesta Bratislavy
Schválený
UV-1724/2001
minister pôdohospodárstva a minister hospodárstva
Schválený
UV-1802/2001
minister školstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1531/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1641/2001
predseda Úradu jadrového dozoru SR, minister hospodárstva, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1704/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1586/2001
minister obrany
Schválený
UV-1783/2001
minister zdravotníctva; ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-1625/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-198/2000
minister životného prostredia
Schválený
UV-1779/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-1965/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-2885/2000
predseda rady Fondu detí a mládeže
Schválený s pripomienkami
UV-9/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
Schválený
UV-1976/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-1972/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-1971/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-1978/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-1631/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený
UV-1975/2001
vedúci Úradu vlády SR
Vrátený na dopracovanie
UV-1727/2001
ministerka financií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-552/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-1827/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-1828/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-1708/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-1721/2001
minister pôdohospodárstva; minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-1852/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vzatý na vedomie
UV-1885/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vzatý na vedomie
UV-1977/2001
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 15.03.2001 html 22,03 kB
html komunike.html Komuniké 15.03.2001 html 21,08 kB

História:
15.03.2001 09:00
16.04.2010 13:38