Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na vymenovanie zástupcu do orgánu finančnej inštitúcie
UV-9615/2016
22.02.2016
podpredseda vlády a minister financií
MF SR
MF/010557/2016-182
iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a § 3 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
6
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na vymenovanie zástupcu do orgánu finančnej inštitúcie 67/2016 Uznesenie

História:
22.02.2016 00:00
22.02.2016 00:00