Detail materiálu

Základné údaje
Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest
UV-3300/2000
27.12.2000
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
MDPT SR
1724/M-2000
Plán práce vlády SR na rok 2000
Riadny
Zaradený
8
Znenie so zapracovanými pripomienkami

História:
27.12.2000 00:00
27.12.2000 00:00