Program rokovania

Základné údaje
139
schôdze vlády Slovenskej republiky
31.01.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-V-394/2005
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
UV-737/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-2639/2000
minister školstva SR
Odložený
UV-550/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-3122/2000
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-749/2001
ministerka financií
Schválený
UV-752/2001
podpredseda vlády I. Mikloš, ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený s pripomienkami
UV-750/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vypustený
UV-3300/2000
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3301/2000
ministerka financií
Schválený
UV-3249/2000
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-712/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-711/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-748/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-700/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-624/2001
minister vnútra, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3296/2000
minster zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-418/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3211/2000
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-754/2001
minister školstva, minister zahraničných vecí
Schválený
UV-755/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-753/2001
minister zahraničných vecí
Odložený
UV-586/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-551/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-3010/2000
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-713/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-611/2001
minister vnútra
Vypustený
UV-387/2001
riaditeľ Úradu pre štátmu pomoc
Schválený
UV-3261/2000
predseda rady Fondu detí a mládeže
Schválený
UV-791/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-776/2001
podpredseda vlády P. Hamžík
Vypustený
UV-799/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-585/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v súlade so zákonnými dôvodmi
Schválený
UV-3202/2000
minister kultúry
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v súlade so zákonnými dôvodmi
Schválený
UV-865/2001
minister obrany
Schválený
UV-845/2001
minister zahraničných vecí
Odložený
UV-834/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-835/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-863/2001
minister vnútra
Schválený
UV-864/2001
minister vnútra, minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-626/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-650/2001
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-747/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-751/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-866/2001
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 31.01.2001 html 17,57 kB
html komunike.html Komuniké 31.01.2001 html 23,78 kB

História:
31.01.2001 09:00
24.10.2014 12:02