Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie - nové znenie
UV-3246/2001
07.05.2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
ÚNMS SR
116/900/2001
na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000
Riadny
Zaradený
7
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 07.05.2001 rtf 9,60 kB
rtf Návrh uznesenia 07.05.2001 rtf 206,80 kB
rtf Predkladacia správa 07.05.2001 rtf 11,20 kB
rtf Materiál (správa) 07.05.2001 rtf 268,16 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 111,81 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 12,74 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 54,63 kB
rtf Príloha 07.05.2001 rtf 285,19 kB
rtf Pripomienkové konanie 07.05.2001 rtf 38,59 kB
rtf Návrh komuniké 07.05.2001 rtf 5,03 kB
rtf Dôvodová správa 07.05.2001 rtf 41,11 kB
rtf Tabuľka zhody 07.05.2001 rtf 466,41 kB
rtf Príloha 1 07.05.2001 rtf 50,81 kB
rtf Príloha 2 07.05.2001 rtf 105,30 kB
rtf Príloha 3 07.05.2001 rtf 10,96 kB
rtf Príloha 4 07.05.2001 rtf 281,88 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie 427/2001 Uznesenie

História:
07.05.2001 00:00
07.05.2001 00:00