Program rokovania

Základné údaje
157
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.05.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3265/2001
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vypustený
UV-3304/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3328/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3351/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3250/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3247/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3246/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3257/2001
ministerka financií
Schválený
UV-3320/2001
prezident prezídia FNM SR
Schválený
UV-2758/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rokovanie prerušené
UV-3305/2001
minister školstva
Vypustený
UV-3245/2001
minister kultúry; minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-3225/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Stiahnutý
UV-2440/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-821/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vzatý na vedomie
UV-970/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Rokovanie prerušené
UV-3358/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-2840/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3334/2001
minister hospodárstva; ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-3344/2001
minister obrany; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3052/2001
ministerka financií
Schválený
UV-2466/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-3371/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-3390/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
Informatívne materiály
UV-3253/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-3472/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 16.05.2001 html 15,09 kB
html komunike.html Komuniké 16.05.2001 html 19,68 kB

História:
16.05.2001 09:00
16.04.2010 13:38