Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie - nové znenie
UV-3855/2001
30.05.2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
ÚNMS SR
24/920/2001
podľa plánu legislatívnych úloh vlády SR
Riadny
Zaradený
4
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 30.05.2001 rtf 22,90 kB
rtf Návrh uznesenia 30.05.2001 rtf 210,76 kB
rtf Predkladacia správa 30.05.2001 rtf 12,69 kB
rtf Materiál (správa) 30.05.2001 rtf 165,42 kB
rtf Príloha 30.05.2001 rtf 296,37 kB
rtf Príloha 30.05.2001 rtf 48,76 kB
rtf Príloha 30.05.2001 rtf 20,36 kB
rtf Príloha 30.05.2001 rtf 146,26 kB
rtf Pripomienkové konanie 30.05.2001 rtf 101,34 kB
rtf Návrh komuniké 30.05.2001 rtf 6,84 kB
rtf Dôvodová správa 30.05.2001 rtf 40,76 kB
rtf Tabuľka zhody 30.05.2001 rtf 907,51 kB
rtf Príloha 1 30.05.2001 rtf 296,37 kB
rtf Príloha 2 30.05.2001 rtf 146,26 kB
rtf Príloha 3 30.05.2001 rtf 20,36 kB
rtf Príloha 4 30.05.2001 rtf 48,76 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie 508/2001 Uznesenie

História:
30.05.2001 00:00
30.05.2001 00:00