Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR do vyššej generálskej hodnosti
UV-4006/2001
01.06.2001
minister obrany
MO SR
EPeOd/K-419
v súlade s uznesením vlády SR číslo 1059 zo dňa 1.12.1999 a v súlade s ustanovením § 99 ods. 4 zákona číslo 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
21
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR do vyššej generálskej hodnosti 575/2001 Uznesenie

História:
01.06.2001 00:00
01.06.2001 00:00