Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o vývozoch tovarov osobitného určenia od roku 1993 - nové znenie
UV-6882/2001
09.10.2001
minister hospodárstva
MH SR
4004/2001-010
ako iniciatívny
Informatívny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
i
Vzatý na vedomie

História:
09.10.2001 00:00
09.10.2001 00:00