Program rokovania

Základné údaje
181
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.10.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-5719/2001
minister životného prostredia
Nesúhlas
UV-5720/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5758/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5761/2001
minister kultúry
Nesúhlas
UV-5763/2001
minister vnútra
Schválený s pripomienkami
UV-6633/2001
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6780/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-6803/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený s pripomienkami
UV-6616/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený s pripomienkami
UV-6791/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
UV-5430/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-3250/2000
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-6606/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-6001/2001
minister vnútra
Schválený
UV-6591/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-6592/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-6785/2001
minister školstva
Vypustený
UV-6626/2001
predseda Rady FDaM
Rokovanie prerušené
UV-6672/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6535/2001
podpredseda vlády P. Csáky; splnomocnenec na ochranu osobných údajov; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6583/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-6705/2001
minister obrany; ministerka financií; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6610/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6673/2001
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6703/2001
ministerka financií
Schválený
UV-6763/2001
minister vnútra
Schválený
UV-6639/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-6646/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-6301/2001
minister vnútra
Schválený
UV-6874/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-3309/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6580/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený s pripomienkami
UV-6834/2001
minister spravodlivosti; minister vnútra; minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-6787/2001
prezident prezídia FNM SR
Schválený
UV-6782/2001
prezident prezídia FNM SR
Schválený
UV-6895/2001
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6911/2001
minister obrany
Schválený
Informatívne materiály
UV-6786/2001
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-6594/2001
ministerka financií
Odložený
UV-6607/2001
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-6627/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-6668/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-6586/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
UV-6540/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vzatý na vedomie
UV-6762/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vzatý na vedomie
UV-6882/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Vzatý na vedomie
UV-6772/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 10.10.2001 html 30,42 kB
html komunike.html Komuniké 10.10.2001 html 27,71 kB

História:
10.10.2001 09:00
16.04.2010 13:38