Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie
UV-3250/2001
07.05.2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
ÚNMS SR
37/900/2001
na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001
Riadny
Zaradený
5
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 07.05.2001 rtf 11,95 kB
rtf Návrh uznesenia 07.05.2001 rtf 212,48 kB
rtf Predkladacia správa 07.05.2001 rtf 12,28 kB
rtf Materiál (správa) 07.05.2001 rtf 81,60 kB
rtf Pripomienkové konanie 07.05.2001 rtf 188,98 kB
rtf Návrh komuniké 07.05.2001 rtf 6,29 kB
rtf Dôvodová správa 07.05.2001 rtf 97,50 kB
rtf Tabuľka zhody 07.05.2001 rtf 428,28 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 425/2001 Uznesenie

História:
07.05.2001 00:00
07.05.2001 00:00