Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
UV-550/2001
18.01.2001
minister hospodárstva
MH SR
3543/2000-010
na základe úlohy č. 3 na mesiac jún 2000 z prílohy uznesenia vlády SR č. 6 zo dňa 12. 1. 2000 k Plánu legislatívnych úloh
Riadny
Zaradený
3
Vypustený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Materiál (správa) 18.01.2001 rtf 150,62 kB
rtf Návrh uznesenia 18.01.2001 rtf 9,43 kB
rtf Dôvodová správa 18.01.2001 rtf 136,05 kB
rtf Pripomienkové konanie 18.01.2001 rtf 210,28 kB
rtf Návrh komuniké 18.01.2001 rtf 4,97 kB
rtf Predkladacia správa 18.01.2001 rtf 14,67 kB
rtf Tabuľky zhody 18.01.2001 rtf 718,25 kB

História:
18.01.2001 00:00
18.01.2001 00:00