Detail materiálu

Základné údaje
Správa o priebehu a výsledkoch 4. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni ministrov zahraničných vecí (Luxemburg, 12. júna 2001)
UV-4358/2001
18.06.2001
minister zahraničných vecí
MZV SR
134.261/01-ODHV
ako iniciatívny
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
27
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k správe o priebehu a výsledkoch 4. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ na úrovni ministrov zahraničných vecí 579/2001 Uznesenie

História:
18.06.2001 00:00
18.06.2001 00:00