Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č.78/2000 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
UV-3867/2001
30.05.2001
minister hospodárstva
MH SR
1292/2001-010
na základe uznesenia vlády č. 429 zo dňa 7. júna 2000 časť B body B.3 a B.4
Riadny
Zaradený
1
Vypustený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 30.05.2001 rtf 13,05 kB
rtf Návrh uznesenia 30.05.2001 rtf 12,12 kB
rtf Predkladacia správa 30.05.2001 rtf 8,71 kB
rtf Materiál (správa) 30.05.2001 rtf 36,35 kB
rtf Pripomienkové konanie 30.05.2001 rtf 5,06 kB
rtf Návrh komuniké 30.05.2001 rtf 4,86 kB
rtf Dôvodová správa 30.05.2001 rtf 14,62 kB

História:
30.05.2001 00:00
30.05.2001 00:00