Program rokovania

Základné údaje
162
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.06.2001
8:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3867/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-3806/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vypustený
UV-3855/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vypustený
UV-3818/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-3833/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3877/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-3879/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-3939/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-3510/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-3942/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Vypustený
UV-3594/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Vypustený
UV-3094/2001
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-3928/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-3811/2001
minister životného prostredia
Vypustený
UV-3925/2001
minister hospodárstva; vedúci Úradu vlády SR
Vypustený
UV-3837/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-3771/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-3951/2001
minister školstva
Vypustený
UV-3770/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-3868/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-3909/2001
minister obrany; minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-3727/2001
minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-3731/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-3856/2001
minister zahraničných vecí
Vypustený
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-3772/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vypustený
UV-3750/2001
minister obrany
Vypustený
UV-3773/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-8/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vypustený
UV-4066/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-3220/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-4088/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-3989/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-4036/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-4074/2001
prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Vzatý na vedomie
Informatívne materiály
UV-1182/2001
minister hospodárstva
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vypustený
UV-3858/2001
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-3751/2001
minister obrany
Vypustený
UV-3774/2001
generálny prokurátor
Vypustený
UV-3803/2001
minister hospodárstva; predseda Úradu jadrového dozoru SR
Vypustený
UV-3805/2001
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vypustený
UV-3845/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3846/2001
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-3880/2001
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-3929/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-3937/2001
minister zahraničných vecí
Vypustený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 06.06.2001 html 7,08 kB
html komunike.html Komuniké 06.06.2001 html 17,69 kB

História:
06.06.2001 08:00
16.04.2010 13:38