Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na zmenu zmluvných podmienok Mandátnej zmluvy na zabezpečenie vysporiadania časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii
UV-409/2001
27.02.2001
ministerka financií
MF SR
038/2001
iniciatívny návrh
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný alebo prísne tajný
9
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na zmenu zmluvných podmienok Mandátnej zmluvy na zabezpečenie vysporiadania časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Devín bankou a.s. dňa 11. 8. 2000 predĺžením termínu na zabezpečenie vysporiadania pohľadávky 215/2001 Uznesenie

História:
27.02.2001 00:00
27.02.2001 00:00